Agentie de detectivi particulari Detectiv Particular Torino Italia

1 di 5
 • Agentie de detectivi particulari Detectiv Particular Torino Italia
 • Agentie de detectivi particulari Detectiv Particular Torino Italia - Foto 2
 • Agentie de detectivi particulari Detectiv Particular Torino Italia - Foto 3
 • Agentie de detectivi particulari Detectiv Particular Torino Italia - Foto 4
 • Agentie de detectivi particulari Detectiv Particular Torino Italia - Foto 5
 • Agentie de detectivi particulari Detectiv Particular Torino Italia
 • Agentie de detectivi particulari Detectiv Particular Torino Italia - Foto 2
 • Agentie de detectivi particulari Detectiv Particular Torino Italia - Foto 3
 • Agentie de detectivi particulari Detectiv Particular Torino Italia - Foto 4
 • Agentie de detectivi particulari Detectiv Particular Torino Italia - Foto 5
Pubblicato il   24/03/2023

Dettagli

Settore professionale: Investigativo
Comune Torino

Descrizione

Detectiv Particular Torino Italia
Investigatii matrimoniale cu dovezi video si fotografice

Verificari persoane
Investigatii persoane disparute
Verificarea bunurilor unei persoane
Investigatii custodia copilului
Supraveghere operativa
Verificarea anturajului copiilor
Preturi speciale pentru cetateni romani
Se vorbeste romaneste la noi in agentie
Pentru doamne reduceri
yahoo.it

Detectiv Particular Torino Italia
Investigatii matrimoniale cu dovezi video si fotografice

Verificari persoane
Investigatii persoane disparute
Verificarea bunurilor unei persoane
Investigatii custodia copilului
Supraveghere operativa
Verificarea anturajului copiilor
Preturi speciale pentru cetateni romani
Se vorbeste romaneste la noi in agentie
Pentru doamne reduceri

Pentru orice detalii sau informatii, va stam la dispozitie la numarele de telefon:
numer de telefon in limba romana 33487'>0033155087
numer de telefon in limba italiana 33975'>0034862475

detective particular Italia Torino » detective particular Torino Italia

Obiectul de activitate al agen?iei in Torino e Italia cuprinde:

PERSOANELOR FIZICE:
1.Investiga?ii privind conduita ?i moralitatea public? a unei persoane (observare în spa?iul public, filaj, etc.);
2.Investiga?ii privind comportamentul, anturajul ?i preocup?rile ascunse ale copiilor;
3.Investiga?ii complexe cu privire la copii care urmeaz? a fi înfia?i ?i familiile acestora;
4.Investiga?ii privind verificarea sub toate aspectele referitoare la viitorul so?/so?ie, ginere/nor?;
5.Investiga?ii privind stabilirea filia?iei cînd persoana nu-?i cunoa?te p?rin?ii;
6.Investiga?ii privind acte care s? ateste gradul de rudeni cu anumite persoane;
7.Investiga?ii privind documentele care s? ateste drepturile ?i obliga?iile de participare la masa succesoral?;
8.Investiga?ii cu privire la drepturile ?i obliga?iile so?ilor referitoare la patrimonial comun, în caz de partaj;
9.•Investiga?ii ?i verific?ri cu privire la persoanele disp?rute de la domiciliu;
10.Investiga?ii privind atestarea investi?iilor realizate referitoare la un bun mobil sau imobil ce reprezint? obiectul unui litigiu;
11.Investiga?ii privind adresa, ocupa?ia ?i stilul de via?? al unei persoane (identificare domiciliu, date de stare civil?, loc de munc?, etc);
12.Investiga?ii privind rela?iile pre ?i post matrimoniale;
13.Investiga?ii privind fidelitatea so?ului/so?iei;
14.Investiga?ii privind locurile ?i perioadele de c?l?torie ale unei persoane în str?in?tate sau în ?ar?;
15.Investiga?ii ipotecare, cadastrale, testamentare etc.;
16.Investiga?ii privind c?utarea de probe ?i contraprobe necesare în procese;
17.Investiga?ii privind alte informa?ii necesare ap?r?torilor în procese;
18.Investiga?ii privind c?utarea ?i identificarea unor martori participan?i la evenimente aflate în litigiu;
19.Investiga?ii privind alte activit??i care nu contravin legii ?i nu sunt de competen?a exclusiv? a organelor din structurile specializate de stat.

PERSOANELOR JURIDICE:
1.Investiga?ii privind identificarea scurgerilor de informa?ii din companii sau re?edin?e;
2.Investiga?ii privind solvabilitatea ?i seriozitatea unei persoane fizice sau juridice poten?ial? partener? într-o afacere;
3.Investiga?ii privind starea de loialitate ?i corectitudine a angaja?ilor firmei, sub raportul: 1.îndeplinirii sarcinilor profesionale specifice;
2.modului în care respect? secretul profesional;
3.modului în care ac?ioneaz? sau nu pentru promovarea imaginii firmei;

4.Investiga?ii privind viitorii parteneri de afaceri, persoane fizice ?i juridice, sub raportul: 1.bonit??ii ?i solvabilit??ii acestora;
2.seriozit??ii ?i corectitudinii în îndeplinirea obliga?iilor asumate prin contract;
3.asigur?rii împotriva riscurilor, când li s-a livrat sau urmeaz? s? li se livreze o cantitate de marf?;

5.Investiga?ii privind corectitudinea partenerilor de afaceri sau a angaja?ilor;
6.Investiga?ii privind anumite societ??i comerciale, verific?ri patrimoniale;
7.Investiga?ii privind identificarea debitorilor ?i bunurilor care urmeaz? a fi executate pe cale judec?toreasc?;
8.Investiga?ii privind fraude în domeniul comer?ului (clien?i r?u platnici, re?ele de firme organizate pentru fraud? etc.); bunurile care fac obiectul unor litigii de natur? civil? sau penal? înstr?inate în scopul prejudicierii intereselor unor p?r?i în proces ?i activit??i de recuperare a lor;
9.Investiga?ii privind c?utarea ?i identificarea unor martori participan?i la evenimente aflate în litigiu;
10.Investiga?ii privind c?utarea de probe ?i contraprobe necesare în procese;
11.Investiga?ii privind controlarea CV-urilor angaja?ilor sau viitorilor angaja?i, anchete de moralitate, loialitate ?i seriozitate (salaria?i, viitori colaboratori, viitori clien?i, etc.);
12.Investiga?ii ?i cercet?ri ipotecare, cadastrale, testamentare etc.;
13.Investiga?ii privind selec?ionarea personalului în vederea angaj?rii.
14.Investiga?ii privind alte activit??i care nu contravin legii ?i nu sunt de competen?a exclusiv? a organelor din structurile specializate de stat.

DETECTIVE PARTICULAR TORINO

Serviciile au caracter diferit, dar toate problemele sunt individuale ?i diferite, de aceea studia?i cu aten?ie compartimentul servicii. Dac? nu ve?i g?si compartimentul legat cu problema dumneavoastr? contacta?i in limba Romena telefono wind 33487
in limba Italiana 33975

Posizione

Logo E.A.Investigazioni Italia/estero

Inserzionista E.A.Investigazioni Italia/estero

Iscritto dal: 06/04/2011Annunci attualmente pubblicati: 121
Indirizzo Corso Einaudi, 43, 10129, Torino (TO)Vedi tutti gli annunci

Condividi annuncio